Inlämning av bokföringsuppgifter

Vänligen lämna in bokföringsmaterialet innan den 25 månaden efter transaktionsmånaden för att underlätta den löpande bokföringen.

Kontrollera att ni lämnar in kontoutdrag i det fall ni normalt gör detta samt stäm gärna av att ni har underlag till alla transaktioner innan ni lämnar in materialet.